Amdanom ni

Mae Ceredigion yn Ardal Sgowtio, yn cynnwys rhanbarthau Teifi a Gogledd Ceredigion, yng Ngorllewin Cymru. Mae tua 600 o aelodau yng Ngheredigion, gyda thîm ardal sy'n parhau i dyfu gyda'r nôd o gefnogi Sgowtio lleol.

Yng Ngheredigion rydym yn anelu at ddatblygu pobl ifanc trwy ddysgu sgiliau am oes, cynnig cyfleuoedd anturus a phrofiadau rhyngwladal, ar y cyd gyda chefnogi cymunedau.