Rheolwr Cyfathrebu Ceredigion

Hei! Fel rhan o gyfres i gwrdd â thîm yr ardal, mae’n falch gen i gyflwyno’n hunan o’r diwedd – fy enw i ‘di Catrin a fi yw Rheolwr Cyfathrebu Ceredigion. Dechreuais sgowtio fel Arweinydd Ifanc gyda Sgowtiad y Môr Aberaeron, ac ers hynny rydw i wedi cwblhau yr Explorer Belt, mynd i’r Jambori yn Siapan a dechrau fel aelod ieuenctid ar Fwrdd Ymddiriedolwyr ScoutsCymru. Fy mhrif dasg ar hyn o bryd yw i wella ein presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol, gyda help tîm yr ardal, ond dwi hefyd yma i gysylltu chi a’r cyfryngau lleol, felly os oes gennych unrhyw newyddion gad fi wybod!
Cysylltwch â fi trwy’r tudalen, neu comms@scoutsceredigion.org.uk, dwi wastad am glywed syniadau a straeon newydd!