Beavers (6-8)

Beavers yw ein aelodau ifancaf. Maent fel arfer yn cwrdd yn wythnosol i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau yn cynnwys gemau, crefft, canu, ymweliadau a chymwynasau, gyda digon o weithgareddau awyr agored.

Maent hefyd yn cael y cyfle i gymrud rhan mewn hwyl a chyffro gwersylla a "sleepovers", gall rhain fod y tro cyntaf iddynt wario noson i ffwrdd o adref, felly mae'n antur go iawn iddynt.

Gwisg Beavers